May 20, 2008

டான்ஸ் ஆடிய ஜெ!


கோடை விடுமுறையை கொண்டாட கொடநாடு சென்றிருக்கும் ஜெயலலிதா அங்கு படுகர் இன மக்களுடன் மகிழ்ச்சியுடன் டான்ஸ் ஆடுகிறார்.